Cisco config DHCP IPv6

Voorbeeld prefix abcd:1234:abcd:1234

ipv6 dhcp pool LAN
address prefix abcd:1234:abcd:1234::/64
dns-server 1::1
domain-name IPv6.voorbeeld.local
information refresh 0 12