Basic IOS config (o.a. VTP en NTP)

no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime localtime show-timezone
service password-encryption
!
clock timezone CET 1 0
clock summer-time SUM recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
!
aaa new-model
aaa authentication login local local
!
vtp mode transparent
!
username outeradmin secret PASSWORD
!
enable secret PASSWORD
!
no ip domain-lookup
!
ip domain-name routit.net
!
spanning-tree mode rapid-pvst
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
banner exec ^

Organisatie : winfred.nl
Lokatie         : site
Beheer          : iemand @ winfred . nl
Installatie    : iemand @ winfred . nl

^
banner motd ^
Waarschuwing !!!
Toegang tot dit systeem en informatie verkregen door middel van
deze systemen is strikt vertrouwelijk en in eigendom van

MOI

Toegang tot deze systemen en informatie is alleen met uitdrukkelijke
toestemming van de eigenaar geoorloofd, elke andere vorm van toegang
is niet toegestaan en kan juridische gevolgen hebben.
^
!
! NMS station SNMP
access-list 1 permit 172.31.180.10
!
! NMS station SSH
access-list 23 permit 10.35.0.0 0.0.255.255
!
line con 0
line vty 0 15
session-timeout 5
access-class 23 in
login authentication local
transport input ssh
!
snmp-server community 754d7066ab385bb0d44b6361d78faef1 RO 1
snmp-server ifindex persist
snmp-server location site
snmp-server contact iemand @ winfred . nl
snmp-server enable traps snmp linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps tty
!
! ntp update-calendar
! ntp0.nl.uu.net
ntp server 193.67.79.202
! ntp.pool.tu.nl
ntp server 193.79.237.14 prefer

 

Achtergrond:

http://www.firewall.cx/cisco-technical-knowledgebase/cisco-routers/334-cisco-router-ntp.html